Bemutatkozás

A társaság neve:
DORLA ’98 Könyvel?, Könyvvizsgáló és Szolgáltató
Korlátolt Felel?sség? Társaság
A társaság címe/székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 82. A. ép. 7. em. 3.
Cégjegyzék száma: 01-09-863518 (Budapest)

Társaságunk 1998. június 1-vel alakult, Marosi Gizella ügyvezet? többségi tulajdonos - a privatizáció kezdete óta megszerzett- szakmai tapasztalataira és ügyfélkörére alapozva.
A Magyar Könyvvizsgáló Kamarának 1999-t?l tagja. ( MKVK bejegyzési szám: 001580)
Éves szinten általában 80-100 ügyféllel van kapcsolatunk a szakmai ágazatok széles területér?l.

Filozófiánk középpontjában a prevenció és a megbízónk iránti empátia áll!

Két fontos célt követünk. Az egyik, hogy segítsük partnereink munkáját, rávilágítva a gazdálkodásban rejl? lehet?ségekre, a másik, hogy biztosítsuk a tulajdonosi elvárásoknak és az állami szabályozásnak megfelel? gazdasági környezetet. Ilyen feladatok a szabályoknak megfelel? könyvelés, a beszámoló készítés a törvényeknek megfelel? adózás, továbbá a könyvvizsgálat, mely a megbízók, a tulajdonosok, az ügyvezetés és a nyilvánosság részére ad információkat a vállalkozás tevékenységér?l, méreteir?l és annak értékér?l.

Min?ségpolitikánkat a lehet?ségek, a vev?i elvárások, a gazdálkodási és a jogszabályi keretek harmonizálására való törekvés jellemzi.
Célunk, hogy versenyképes termékeket és szolgáltatást biztosítsunk ügyfeleink részére, amit a min?ség és hatékonyság folyamatos és céltudatos fejlesztésével kívánunk elérni.

A könyvelési szolgáltatás területén az el?írások szerinti bevallások és adatszolgáltatások min?ségi ellátásán túl kiemelt törekvésünk a cégek gazdálkodásának és lehet?ségeinek elemzésével, szakért?i véleményezésével jó gazdasági döntések el?készítése.

Kiemelt jelent?séget tulajdonítunk a szakmailag felkészült, kreatív, a munkájukban igényes munkatársak alkalmazásának, akik vállalják a folyamatos szakmai továbbképzést és fejl?dést.

Marosi Gizella
ügyvezet?
bejegyzett könyvvizsgáló, igazságügyi könyv- és adószakért?
MKVK bejegyzési szám: 000419
Adószakért?i engedély szám: 73/PT-A/2002
Igazságügyi szakért?i igazolvány: 006917